1. Home
  2. Uitvaartmedewerker

Beroepsopleiding uitvaartmedewerker

 

De startdatum van de opleiding is gewijzigd.

De nieuwe lessenreeks start op 22 oktober 2018.

 

De opleiding is bedoeld voor

Heb je oog voor detail en een warm hart?  Heb je zin voor initiatief en ben je een teamspeler? Dan is de opleiding Uitvaartmedewerker misschien iets voor jou!


Wie in de uitvaartsector werkt of wil werken, kan zich via deze opleiding professionaliseren in de uitvaarzorg.  Naast theorie is er veel praktijk, ook via werkplekleren.  Je leert hoe je op een respectvolle manier omgaat met mensen die in rouw zijn en  hoe je een uitvaart mee helpt uitvoeren.

 

Je beheerst het Nederlands (minimum richtgraad 2.4).

 

De lessen gaan door

Neem deel aan een infomoment, waarop we de opleiding inhoudelijk en organisatorisch voorstellen.

 

pijl boven2

 

 

Diploma secundair

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je de opleiding zorgkundige combineren met algemeen aanvullende vakken. Hiervoor kan je les volgen in Meise. Je kan de vakken spreiden over verschillende semesters.

 

Meer informatie vind je op de pagina diploma secundair.

 

pijl boven2

 

 

Traject

De opleiding is modulair en deeltijds. Je volgt 1 dag per week les, soms via werkplekleren.

 

In 2018-2019 richten we de eerste drie modules van de opleiding in, die leiden tot het deelcertificaat Uitvaartmedewerker.  Trajecten kunnen aangepast worden naargelang je eigen mogelijkheden in samenspraak met de coördinator.

 

Traject opleiding uitvaartmedewerker

 

pijl boven2

 

 

 

Module logistiek uitvaartonderneming

In deze module leer je het materieel en de accessoires klaarmaken die nodig zijn voor de uitvaart, de logistieke ruimtes, installaties, materieel en materiaal schoonmaken, het preventief of curatief basisonderhoud van machines of utrustingen uitvoeren alsook het stockbeheer opvolgen.

 

Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.

 

Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

 

 

Module voorafgaand aan de uitvaart

In deze module leer je aspecten van de organisatie voorafgaand aan de uitvaart uitvoeren met in begrip van het ophalen van de post-mortemdocumenten alsook het behandelen en presenteren van het lichaam. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.


Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

 

 

Module ondersteunen uitvaartceremonie

In deze module leer je ondersteuning bieden tijdens de uitvoering van de uitvaartceremonie. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.

 

Gelet op de eigenheid/inhoud van deze module wordt deze grotendeels gerealiseerd via werkplekleren.

 

 

Studiebewijzen

Elke module die je volgt, wordt geëvalueerd en beoordeeld. Slaag je voor alle modules, dan ontvang je een certificaat uitvaartmanager. Wanneer je een diploma secundair onderwijs hebt, ontvang je een diploma.

 

pijl boven2

 

 

Tewerkstelling

Als uitvaartmedewerker kun je tewerkgesteld worden in uitvaartbedrijven of ondernemingen, die zich specialiseren in het verzorgen van rouwdiensten.

 

pijl boven2

 

 

Toelatingsvoorwaarden, evaluatie en kostprijs

Toelatingsvoorwaarden


Evaluatie

Per module deelt de lesgever mee wat zij verwacht van jou en hoe de evaluatie verloopt. In het secundair volwassenonderwijs is een tweede evaluatieperiode niet toegestaan. Regelmatig krijg je feedback over je leerproces. Dit kan onder de vorm van:

Via het online leerplatform Moodle krijg je info, kan je communiceren met medecursisten en lesgevers en vind je ondersteunend lesmateriaal.

 

Kostprijs


Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.


Materiaalkosten

pijl boven2

 

 

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Sandy Van Asbroeck (sandy.vanasbroeck@cvomj.be), coördinator van de opleiding.
Bereikbaar via tel: 02/892 24 13 op maandag (13 u - 16:30 u), donderdag (8 u - 14 u) en vrijdag (8 u - 14 u)

 

pijl boven2