1. Home
  2. Personenzorg
  3. Zorgkundige

OuderenzorgCursussen zorgkundige

 

De opleiding

De opleiding is bedoeld voor

 

De opleiding is op niveau van het beroepsonderwijs, 3de jaar van de 3de graad.

 

We verwachten dat je voeling hebt met de leefwereld van zorgbehoevende mensen en dat je het Nederlands beheerst (minimum richtgraad 2.4 is noodzakelijk).

 

De lessen gaan door

 

Als je geïnteresseerd bent, kan je deelnemen aan een infomoment, waarop we de opleiding inhoudelijk en organisatorisch voorstellen.


pijl boven2

 

Diploma secundair

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je de opleiding zorgkundige combineren met algemeen aanvullende vakken. Hiervoor kan je les volgen in Meise. Je kan de vakken spreiden over verschillende semesters.

 

Meer informatie vind je op de pagina diploma secundair.

 

pijl boven2

 

 

Traject

Trajecten kunnen aangepast worden naar je eigen mogelijkheden in samenspraak met de coördinator.

De opleiding is modulair en voltijds (1,5 jaar) of deeltijds. Je volgt les en doet stage.

Begeleiding door een taalcoach is mogelijk.

 

Studiebewijzen

Elke module die je volgt, wordt geëvalueerd en beoordeeld. Slaag je voor alle modules, dan ontvang je een certificaat zorgkundige. Wanneer je een diploma secundair onderwijs hebt, ontvang je een diploma.

 

 

pijl boven2

 

 

Tewerkstelling

Als zorgkundige kun je tewerkgesteld worden in rust- en verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra, thuisverzorgingsdiensten en ziekenhuizen.

 

pijl boven2

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden, evaluatiekader en kostprijs

Toelatingsvoorwaarden

 

Wie al een diploma van een zorgopleiding heeft, kan een verkort traject volgen.

 

Evaluatiekader

Per module deelt de lesgever mee wat zij verwacht van jou en hoe de evaluatie verloopt. In het secundair volwassenonderwijs is een tweede evaluatieperiode niet toegestaan. Regelmatig krijg je feedback over je leerproces. Dit kan onder de vorm van:

 

Tijdens de stages ondersteunen de begeleider op de stagevloer (mentor) en de begeleider van de school (supervisor) je in je groeiproces. Op regelmatige basis vinden er op school supervisiemomenten plaats. Tijdens deze momenten worden ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk je aan je persoonlijke groei. Hiervoor maken we gebruik van een persoonlijk groeiboek.

 

Via het online leerplatform Moodle krijg je heel wat info, kan je communiceren met medecursisten en lesgevers en vind je ondersteunend lesmateriaal.

 

Kostprijs

 

Materiaalkosten

Ben je volledig werkloos of werk je deeltijds in de zorgsector, dan kan je genieten van een VDAB-contract en betaalt VDAB je opleiding.

 

pijl boven2

 

 

Contact

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met , coördinator van de opleiding.

Bereikbaar via tel: 02/892 24 13 op maandag (13 u - 16:30 u), donderdag (8 u - 14 u) en vrijdag (8 u - 14 u)

 

pijl boven2